Nhượng quyền thương mại là một hình thức kinh doanh đang dần trở nên khá phổ biến tại Việt Nam. Có nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam nhận nhượng quyền từ nước ngoài hoặc ngay cả các công ty nhượng quyền trong nước. Tuy nhiên để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, tính thống nhất giữa đôi bên thì rất cần đến hợp đồng nhượng quyền thương mại.

Hợp đồng nhượng quyền thương mại là gì?

Hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể hiểu là hợp đồng mà nội dung trong đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền phải tự tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Bên cạnh đó, bên nhượng quyền có quyền được kiểm soát và hỗ trợ cho bên nhận quyền trong suốt khoảng thời gian điều hành kinh doanh. Hợp đồng nhượng quyền phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác nhưng phải có giá trị pháp lý tương đương.

Hợp đồng nhượng quyền thương mại gồm những nội dung gì?

Đối với pháp luật tại Việt Nam thì hợp đồng nhượng quyền cần đáp ứng đủ các điều sau:

Quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại

Căn cứ theo bộ Luật Thương mại 2005 quy định về hợp đồng nhượng quyền như sau:

Ở Điều 286:

Quyền của thương nhân nhượng quyền

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, người nhượng quyền có các quyền sau đây:

Ở Điều 287:

Nghĩa vụ của thương nhân nhượng quyền:

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, người nhượng quyền có các quyền sau đây:

Ở Điều 288:

Quyền của thương nhân nhận quyền

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, người nhận quyền có các quyền sau đây:

Ở Điều 289:

Nghĩa vụ của thương nhân nhận quyền:

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, người nhận quyền có các quyền sau đây:

Để đảm bảo quyền lợi cũng như tính công bằng cho đôi bên thì người nhượng quyền và thương nhân nhận quyền cần đảm bảo thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình.

Hợp đồng nhượng quyền thương mại có thời hạn bao lâu?

Thời hạn của hợp đồng nhượng quyền thương hiệu phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa hai bên. Ngoài ra, hợp đồng có thể được chấm dứt trước thời hạn thỏa thuận trong trường hợp Đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại.

Khi nào bắt đầu hiệu lực của hợp đồng nhượng quyền?

Hợp đồng nhượng quyền sẽ bắt đầu có hiệu lực khi:

Đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại

Bên nhận quyền có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền khi bên nhượng quyền vi phạm nghĩa vụ của thương nhân nhượng quyền được căn cứ theo quy định của Luật Thương mại 2005.

Bên nhượng quyền cũng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên nhận quyền vi phạm một trong các điều sau:

Lời kết

Bài viết trên chúng tôi đã giúp bạn hiểu rõ hơn về hợp đồng nhượng quyền thương mại cũng như cần chuẩn bị gì cho hợp đồng. Hy vọng bài viết đã giúp ích được cho bạn.

Bài viết mới nhất:

Qua Mỹ bao lâu có thẻ xanh và những điều cần biết
Qua Mỹ bao lâu có thẻ xanh và những điều cần biết

Qua Mỹ bao lâu có thẻ xanh và phải thỏa điều kiện như thế nào mới được cấp thẻ. Xem qua bài viết để biết thêm.

Khám phá các thương hiệu bánh mì nhượng quyền tại Việt Nam
Khám phá các thương hiệu bánh mì nhượng quyền tại Việt Nam

Hãy cùng franchise SUCCESS tìm hiểu các thương hiệu nhượng quyền bánh mì nổi tiếng và hiệu quả tại Việt Nam nhé!

Hợp đồng nhượng quyền thương mại và những điều cần biết
Hợp đồng nhượng quyền thương mại và những điều cần biết

Hợp đồng nhượng quyền thương mại giúp bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền đảm bảo được quyền và nghĩa vụ của mình.