Về franchise SUCCESS

Home / About Us

Tầm Nhìn và Sứ Mệnh

Tầm nhìn: Cùng doanh nhân Việt vươn ra toàn cầu​.
Sứ mệnh: Tạo ra sự thịnh vượng cho các chủ doanh nghiệp Việt thông qua các mô hình nhượng quyền toàn cầu.

franchise SUCCESS thuộc BCA Group, ra đời đầu năm 2020. franchise SUCCESS hỗ trợ tư vấn đầu tư nhượng quyền thương mại tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Qua việc đầu tư vào các mô hình nhượng quyền tại Hoa Kỳ, doanh nhân Việt có cơ hội nhận được thẻ xanh để làm việc lâu dài, an cư gia đình, và con cái được tiếp xúc với nền giáo dục chất lượng miễn phí.

Ms Stephanie

Nhà sáng lập franchise SUCCESS

GẶP GỠ BAN LÃNH ĐẠO CỦA CHÚNG TÔI

Nhà sáng lập
Ms Stephanie
Hồ Thụy Minh Phúc
Cố vấn chiến lược
Mr Michael
Hồ Quang Minh
Cố vấn pháp lý
Mr Vincent
Nguyễn Văn Doanh
Giám đốc phát triển
Mr Jayden
Phạm Quang Trưởng
Pháp lý nhượng quyền
Ms Mandy
Nguyễn Thị Thảo Nguyên

TOP NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
PHỔ BIẾN NHẤT TUẦN QUA

TOP NHƯỢNG QUYỀN
THƯƠNG MẠI

HỢP TÁC VỚI CHÚNG TÔI

TÌM HIỂU THÊM CÁC THƯƠNG HIỆU NHƯỢNG QUYỀN

Bài viết mới nhất: