Gateway to Properity

Paris Banh Mi

Đơn vị nhượng quyền: 19
Các đơn vị mới dự kiến (12mths): 15
Ngành nghề: Food
Phí nhượng quyền:
Vốn lưu động tối thiểu:$200,000
Phạm vi đầu tư:400,000 – $600,000

THƯƠNG HIỆU NHƯỢNG QUYỀN 

Paris Banh Mi

Paris Banh Mi đại diện cho một ngành công nghiệp nhà hàng phục vụ nhanh đặc biệt. Chúng tôi yêu cầu cá nhân không được tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh đang hoạt động nào khác và vận hành nhà hàng toàn thời gian, thực hành.

Hơn nữa, cá nhân đó phải hoàn thành một chương trình đào tạo kéo dài nhiều ngày để vận hành hoạt động kinh doanh nhà hàng Paris Banh Mi được cấp phép. Với các khóa học phát triển bổ sung và hỗ trợ giấy phép có sẵn, chủ sở hữu trao quyền có thể xử lý các quyết định và gặt hái thành quả của một ngành đầy thách thức.

Bạn có thể rất phù hợp với Paris Banh Mi Group nếu bạn:

Bạn đang tìm kiếm một cơ hội kinh doanh toàn thời gian, “thực hành”?
Có thành tích đã được chứng minh trong lãnh đạo doanh nghiệp
Đã quản lý thành công tài chính của bạn
Bạn có phải là người tự khởi nghiệp theo định hướng kết quả quan tâm đến việc bắt đầu và phát triển một doanh nghiệp không?
Cam kết hoàn toàn đối với sự phát triển của thương hiệu Bánh mì Paris
Phù hợp với văn hóa và niềm đam mê với bánh mì baguettes và bánh ngọt mới

Để thêm thông tin chi tiết về nhượng quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Các Thương Hiệu Nổi Bật

Add Your Heading Text Here

chi phí định cư mỹ