Gateway to Properity

Deka Lash

Năm thành lập: 2011
Năm được nhượng quyền: 2016
Đơn vị nhượng quyền: 121
Các đơn vị mới dự kiến (12mths): 37
Ngành nghề: Beauty
Phí nhượng quyền:$59,900
Vốn lưu động tối thiểu:$80,000
Phạm vi đầu tư:$225,000 – $550,000

TH

Các Thương Hiệu Nổi Bật

Add Your Heading Text Here

chi ph

    [text* your-name placeholder "Nh