Gateway to Properity

bb.q Chicken

Năm thành lập: 1995
Năm được nhượng quyền:
Đơn vị nhượng quyền: 3.5K in 57 countries
Các đơn vị mới dự kiến (12mths):
Ngành nghề: Food
Phí nhượng quyền:$35,000
Vốn lưu động tối thiểu:$250,000
Phạm vi đầu tư:$255,000 – $800,000

TH

Các Thương Hiệu Nổi Bật

Add Your Heading Text Here

chi ph

    [text* your-name placeholder "Nh